top of page

2023 İnsan Kaynakları Trendleri
Forbes Dergisi’nin her sene yayınladığı ‘İnsan Kaynakları Trendlerinin’ 2023 senesine ait başlıklarını inceledik. Pandemi sürecinde başlayan değişimlerin birçoğunun bu yılda hızlandığının ve çalışma hayatımızın birer parçası haline geldiğini görüyoruz. İşin geleceği, işin şimdisi haline geldi. Peki neler bu trendler? İşverenler için bir anlam ifade ediyor mu? Sizler bu değişime adapte oluyor musunuz yoksa olma noktasında hazırlıklarınız var mı? Hep beraber göz atalım.


1. Çalışan refahı bir zorunluluktur.


Çalışma hayatının stresi arttırdığı kaçınılmaz bir gerçek. İşyerinde stres yaşamak, çalışanı ve çalışanın arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ruh sağlığı ve esenliği hakkındaki son Surgeon General raporu, çalışanların %81'inin gelecekte ruh sağlığını destekleyen iş yerleri arayacaklarını bildiriyor. Buna bağlı olarak bazı şirketler geneli kapsayan inisiyatifler almaya başladılar. Örneğin Delta Air Lines, bir şirketin yalnızca bireysel çalışana değil, tüm kişilere odaklanan insan refahı stratejisi izlediğini söyleyebiliriz. Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, Dr. Henry Ting'in Sağlık ve Zindelik Başkanı olarak atanmasıyla yeni bir pozisyon oluşturarak işe başladı.2. Şirketler artık deneyimden çok potansiyele odaklanmayı tercih ediyorlar.


Adayların potansiyellerine odaklanma birçok işverenin işe alım süreçlerini yeniden gözden geçirmesini sağladı. Buna bağlı olarak yetkinliklere dayalı işe alım oranları artıyor. Remote tarafından yapılan son araştırma, işveren deneyime akademik niteliklerden çok değer verdiğinden, beceriye, yetkinliklere dayalı işe alımların geçen yıl %63 arttığını gösteriyor. Beceriye dayalı işe alma, işverenler için yetenek havuzunu genişletmenin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans derecesi olmayan yetişkinlerin üçte ikisinden fazlası için kariyer ve maaş engellerini kaldırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. İşverenler için beceriye dayalı işe alma, yetenek havuzunu genişletmek ile beraber işe alım hızını artırıyor ve iş gücüne daha fazla düşünce çeşitliliği ekliyor. Bilgisayar desteği ve yazılım mühendisliği gibi artan sayıda meslek, görevlerini yerine getirmek için bir dereceye ihtiyaç duymadığından, bu değişim hızlanıyor. Burning Glass Enstitüsü milyonlarca çevrimiçi iş ilanını analiz etti ve üniversite derecesi gerektiren işlerin sayısının 2017'de %51'den 2021'de %44'e düştüğünü tespit etti.
3. İşin geleceği, tüm çalışanlar için esnekliktir.


Esneklik, kişinin çalışma programını seçme yeteneğidir ve artık sadece uzaktan çalışmak anlamına gelmiyor. Bu, her gün daha uzun saatler çalışırken haftada dört hatta üç gün çalışmak anlamına gelebiliyor. Veya işverenler tarafından konulan saat dilimlerinin ötesine geçip çalışanların sorumlu oldukları işleri tamamlayıp tamamlamadıklarına giden bir süreç haline dönüyor. 2023 Çalışma ve Öğrenmenin Geleceği Raporu başlıklı 1.301 çalışanın yer aldığı bir Yönetici Ağları Küresel Araştırma çalışmasında, esnek çalışma açısından neyin en önemli olduğunu sorulduğunda, büyük çoğunluğun cevabı ‘İşin nerede yapılacağı konusunda esneklik yerine işin ne zaman yapılacağı konusunda esnekliği’ seçtiklerine şahit oluyoruz. Çalışanlar için eşzamansız çalışmak, bir işverenin çalışma hayatı sınırlarına saygı duyulan, çalışanlara işlerini geleneksel 9-5 iş günü dışında yapmaları için güvenilen ve işverenlerin canlı eşzamanlı çalışmanın gerçekleşebileceği yerlere korkuluklar koyduğu bir kültürel değişim yapmasını gerektiriyor. Bu başlığın etkili örneklerin biri de Chick-Fil-A’dır. Çalışanlarına tam zamanlı ödeme ile art arda üç gün 13-14 saat çalışma olanağı sağlıyor ve bu da çalışanların elde tutulmasının artmasına neden oluyor. Çalışma esnekliği, bugün hemen hemen tüm çalışanlar için istenilen bir uygulama.

4. Hibrit Öğrenme, Şirketleri Kurumsal Akademilerini Yeniden Keşfetmeye Zorlayacak.


GE ve NovoEd’in ortaklaşa 515 küresel öğrenme ve geliştirme başkanıyla yürütülen Yönetici Ağları araştırması, online eğitim liderinden yaklaşık altısının hibrit çalışma ve öğrenmenin büyümesinin geleneksel tuğla ve harç yönteminin yeniden icat edilmesine yol açacağına inandığını ortaya çıkardı. Çevrimiçi ve hibrit öğrenmenin geçici bir düzenleme olacağı beklentisi, şirketlerin gerçek mekanda faaliyet gösteren bir kurumsal akademinin rolünü ve amacını sorgulamasına doğru evrildi. Bir çelik ve madencilik şirketi olan Arcelor Mittal'de e-Akademi lideri Vincent Maurin'in dediği gibi, “ArcelorMittal Üniversitesi'nin fiziksel yapısını yeniden düşünürken oldukça deneyimsel bir moddayız. Pop-up kampüsler tasavvur ediyoruz, böylece öğrenme, çalışanların olduğu yerde gerçekleşir. Pop-up kampüs konsepti esnek olmalı ve akış teknolojisini birden çok yerde kullanmaktan canlı bir stüdyo deneyimi yaratmaya kadar uzanmalıdır.” Bu deneyler, kurumsal akademilerin çok kanallı olacağı bir geleceğe işaret ediyor - öğrencilerin ister bir şirket merkezinde, ister bir uydu ofiste, bir pop-up alanında veya çevrimiçi olsun, nerede olurlarsa olsunlar etkileşimde bulunabileceklerini işaret ediyor.5.ESG raporlaması, yeteneği çekmek için uyumluluğun ötesine geçecek.


ESG raporlaması, yeteneği çekmek için uyumluluğun ötesine geçecek ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) raporlamasının önemi, yeni düzenleyici gereklilikler ve yatırımcılardan, yönetim kurullarından ve mevcut ve müstakbel çalışanlardan tüketicilere kadar bir dizi paydaştan gelen baskı nedeniyle artmaktadır. Governance & Accountability Institute'a göre, Cisco Amaç Raporu ve Arrow Electronics ESG Raporu da dahil olmak üzere, S&P 500 şirketlerinin yüzde doksan ikisi ve Russell 1000 şirketlerinin yüzde yetmişi 2020'de sürdürülebilirlik raporları yayınladı. Aslında, ESG hedefleri için hesap verebilirlik, yönetici seviyesindeki değişken ücretlendirmede bir faktör haline geldi. Executive Networks'in Geleceğin CHRO'su başlıklı araştırması, şirketlerin üçte birinin yönetici düzeyindeki değişken ücret planlarına ESG ölçümlerini dahil ettiğini gösteriyor. ESG performansının şeffaflığı norm haline gelecektir. İK ve iş dünyası liderleri için, hem yeni düzenlemeler hem de yönetim kurulları yetenek edinme ve elde tutma, yeni işe alınanların ve mevcut çalışanların çeşitliliği, yeni nesil yeteneklerin geliştirilmesi ve ücret eşitliği gibi yetenek konularına eğildiğinden, ESG'deki S'nin önemi artacaktır. Nielsen tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Y kuşağının %83'ü dahil olmak üzere tüketicilerin %48'inin ESG'yi önemsediğini ortaya koydu. Bir Harvard Business Review araştırmasına göre, her 10 çalışandan 9'u hayatlarındaki kazançlarının bir kısmını işte daha fazla anlam için takas edeceklerini söyledi. XpertHR CEO'su Scott Walker, "İş dünyası ve İK liderlerinin, ESG raporlamasının şirketleri üzerinde sahip olacağı dönüşümsel etkiyi ele alacak bir strateji geliştirmeleri ve şirketin kurumsal stratejisini ESG ile ilgili etkilere uyumlu hale getirme konusunda proaktif olmaları gerekiyor" diyor.6. İnsan Becerileri, işin geleceği için yeni zor becerilerdir.


Çalışanların son yıllarda yeteneklerinde “büyük bozulma” yaşandığı belirtiliyor. BCG ve Emsi Burning Glass'a göre, ortalama iş ilanlarında ilk 20 becerinin üçte birinden fazlası 2016'dan bu yana değişti. 2030 yılına kadar bir milyar işin teknoloji tarafından dönüştürüleceği gelecekteki bir iş yeri için hangi becerilere ihtiyaç var? Pearson'ın “Güç Becerileri” hakkındaki Beceri Görünümü raporu, dört büyük ekonomideki (ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada) işgücü piyasası eğilimlerini analiz etti ve teknik becerilere yüksek değer verilmeye devam ederken, işverenlerin aradığı en çok aranan ilk beş becerinin olduğu tespit edildi. Bu beceriler; İletişim • Müşteri servisi • Liderlik • Detaylara dikkat • işbirliği. 2026'ya bakıldığında, Pearson Beceri Görünümü üç ek insan becerisi belirledi: • Kişisel Öğrenme ve Ustalık • Başarı Odağı • Kültürel ve Sosyal Zeka. Pearson'da Stratejik Müşteriler ve Ortaklıklar Başkan Yardımcısı John Rogers, dijitalleşmenin arttığı bir gelecekte insan becerilerini geliştirmeye odaklanma ihtiyacını vurguluyor: "İnsan becerilerinde yeterlilik düzeyinin tüm iş rollerinde önemli olduğunu görüyoruz ve onlar da bunu yapacaklar." kişinin gelecekteki istihdam edilebilirliği için kritik olması ve tüm bunların temelini oluşturan kişinin sürekli öğrenmeye olan bağlılığıdır.” İş dünyası ve İK liderleri her zaman insan becerilerinin kritik olduğunu biliyorlardı, ancak şimdi "yeni zor beceriler" haline geldikçe bu becerilere yönelik artan bir talep görüyoruz. İnsan bağlantılarına, başkalarına liderlik etme yeteneğine güvenirler ve otomatikleştirilemezler.


7. Hibrit çalışma kalıcıdır ve başarı onu tanımlamakla başlar.


Hibrit çalışma artık yeni normal. McKinsey, on kuruluştan dokuzunun önümüzdeki yıllarda uzaktan ve yerinde çalışmayı birleştireceğini tahmin ediyor. ZipRecruiter tarafından yürütülen bir anket, iş arayanların uzaktan çalışmak için %14 maaş kesintisi yapacaklarını söylediğini ortaya çıkardı. Hibrit çalışma, kalıcı çalışma şekli haline geldikçe, İK ve iş liderlerinin başarı için zorunlu politikalar yerine net ilkeler belirlemesi gerekiyor. İlk olarak, organizasyonda hibritin ne anlama geldiğini tanımlayarak başlanmalı. Bir kişinin uzaktan veya ofiste çalıştığı gün sayısından çok daha karmaşık. Tiffiney Fort, Cisco'nun Hibrit Strateji ve Ekip Çözümlerinden Sorumlu Baş Orkestrasyon Sorumlusudur. Fort, şirketlere öncelikle, Cisco'da önce tesis içinde hibrit, önce tesis dışında hibrit ve hem önce tesis içinde hem de önce tesis dışında birleşen hibrit karmadan oluşan hibrit çalışma modellerinin devamlılığını haftalık olarak tanımlamalarını tavsiye ediyor. Bir çalışan hibrit bir modelde çalışmaya başlamadan önce, çalışan ve ekip lideri işin yapılacağı çalışma alanlarını, ihtiyaç duyulan teknolojik araçları, ekip normlarını, temel işbirliği saatlerini ve başarı ritüellerini tanımlayarak kapsayıcılığı sağlamaya yönelik yönergeler üzerinde anlaşmalıdır. Fort, hibrit çalışmayla ilgili bir sohbeti başlatmak için, "çalışanların sağlıklarını, katılımlarını ve üretkenliklerini nasıl dengeleyebileceklerini tartışarak başlamanızı" tavsiye ediyor.8. Ofisin geleceği, saha dışındaki havayı sahaya getirmek olacak.


Şirketler ve çalışanlar hibrit ve uzaktan çalışmaya alıştıkça, büyük, prestijli şirket ofisi yeniden tasarlanmaya zorlanıyor. İşçiler esnek çalışma düzenlemeleri talep etmeye devam ederken, işverenler fiziksel mevcudiyetin hala gerekli olduğuna inanıyor. Microsoft'un 122 milyar e-posta alışverişine ve 2,3 milyar toplantı etkileşimine dayanan yakın tarihli araştırması, çalışanların yakın ekipleriyle ve yakın ağlarıyla etkileşimlerinin uzaktan çalışma sırasında güçlendiğini, ancak ikincil ağlarla etkileşimlerin azaldığını gösteriyor. Bu, inovasyon anlarının kaçırılmasına ve çalışanlara ofise dönmeleri için bir neden sağlama ihtiyacına yol açıyor. ABD'de (şehre bağlı olarak) %20-40 arasında olduğu tahmin edilen fazla ofis alanı zemininde, McKinsey & Company'nin Ortak Ortağı Phil Kirschner, "gayrimenkul işlevinin yeniden tasavvur edilmesinin kritik öneme sahip olduğuna ve hem çalışan deneyimine hem de kullanılmayan ofis alanlarının yeniden kullanılmasına odaklanmayı içeriyor." Sanal ilk şirket olan Dropbox, bazı ofislerini Dropbox Studios'a dönüştürüyor. Bu alanlar işbirlikçi alanları, grup eğitim alanlarını birleştiren ve "saha dışı, yerinde" denilen "büyülü topluluk alanları" olacak şekilde tasarlanmış. Dropbox, diğer şirketlere yardımcı olmak için bu dersleri içeren bir Sanal İlk Araç Seti yayınladı.9. İnsanlar ve robotlar yeni bir harmanlanmış iş gücü yaratıyor.


Karma işgücü tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici çalışanların bir bileşimi olarak düşünülürdü, ancak artan otomasyon kullanımı karma iş gücününün tanımını değiştirdi. Executive Networks'ün Geleceğin CHRO'su araştırması, tam zamanlı çalışanlardan ziyade yarı zamanlı çalışanlar ile geçici işçilerde artışı içerecek şekilde değişen bir işgücü kompozisyonunun altını çizdi. İK otomasyonu işe alma hızını artırmada ve daha fazla self servis çözüm sunarak çalışan deneyimini geliştirmede değer sağlıyor. Gelecekteki karma iş gücü düşünüldüğünde, algoritmaların arkasındaki verilerin tarafsız olduğundan emin olmak için yapay zeka araçlarının denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.10. İK tükenmişliği ele alınması gereken bir kriz.


İK ekibi çalışanlarının düzenli olarak kontrol etmek her zamankinden daha önemli. İş yerinde insan yönetiminin çok ötesine geçen büyük değişikliklerin ön saflarında yer aldılar. Akıl sağlığı ve esenlik sorunları, iş sürekliliği, ofise dönüş planları, izinler ve uzaktan çalışma ve öğrenme gibi çalışanların bağlı ve mutlu kılmaya yönelik birçok konu ile uğraşıyorlar. Yedi ülkede 726 İK uygulayıcısı arasında yürütülen son SHRM araştırması, İK ekiplerinin %42'sinin tükenmişlikle mücadele ettiğini ortaya koyuyor. LinkedIn verilerine göre, İK'nın son 12 aydaki en yüksek devir oranına (satış, BT ve mühendislikten daha yüksek) sahip oldukları ortaya konuldu. Executive Networks'ün 2023 Çalışma ve Öğrenmenin Geleceği Raporu ayrıca, İK profesyonellerinin %41'inin gelecek yıl mevcut işverenlerinden ayrılmayı muhtemelen veya çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor; bu, iş dünyası liderlerine (%29), bilgi çalışanlarına kıyasla çok daha yüksek. (%19) .İK tükenmişlik krizi, bir pandemi zayiatından daha fazlasıdır. İK'nın rolünün ne kadar daha karmaşık, stratejik ve işlevler arası olacak şekilde geliştiğine işaret ediyor. Mali krizden bu yana CFO'ların kapsamlarını genişletmesi gibi, İK da son üç yılda aynı şeyi yaptı. Liderler, İK'yı etkileyen değişikliklerin büyüklüğünü anlamalı ve onlara gelişmiş eğitim, koçluğa erişim ve kuruluşun başarısı için artan rollerinin tanınması ve takdir edilmesini sağlamalıdır.


197 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page