top of page

Geri Bildirim Kültürü Yaratmak-Bölüm 1:Geri bildirim kültürünün faydaları, etkili geri bildirim teknikleri, en iyi uygulamalar, geri bildirim araçları ve teknolojileri


Şirketlerde geri bildirim kültürü konusu, çalışanların gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak ve iş performanslarını iyileştirmek için son derece önemlidir. Çalıştığımız çoğu İş Ortağımızın gündeminde geri bildirim kültürü yaratmak olduğunu görüyorum. Ya da bunu sistematik bir hale getirmiş şirketler de sürdürebilir olma noktasında zorluklar yaşayabiliyorlar.


Peki şirketlerde sağlam bir geri bildirim kültürü neden önemli, bunun çalışanlar üzerindeki etkileri neler, etkili geri bildirim teknikleri nelerdir, en iyi uygulamalar neler? Bu yazı dizimizde bunlara değineceğim.


Basit bir şekilde geri bildirim kültürü bize ne fayda sağlar buna bakalım:


 • Performansı İyileştirme: Geri bildirim, çalışanların güçlü yönlerini vurgulamak ve gelişim alanlarını belirlemek için önemli bir araçtır. Olumlu geri bildirimler, çalışanların motivasyonunu artırabilirken, iyileştirme alanlarına dair geribildirimler ise performanslarını geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Gelişimi Destekleme: Çalışanlara düzenli geri bildirim sağlamak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerini teşvik eder. Geri bildirimler, çalışanların zayıf yönlerini tanımlamalarına ve bu alanlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 • İletişimi Güçlendirme: İyi bir geri bildirim süreci, çalışanlarla yöneticiler veya işverenler arasında güçlü bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. Açık, yapıcı ve dürüst geri bildirimler, iş ilişkilerinin sağlamlaşmasını ve güvenin artmasını sağlar.

 • Motivasyonu Artırma: İyi yapılmış geri bildirimler, çalışanların başarılarını takdir etmek ve onları gelecekteki hedeflere teşvik etmek için kullanılabilir. Bu da çalışanların motivasyonunu artırır ve bağlılıklarını güçlendirir.

 • Hataları Düzeltme: Geri bildirimler, hataların erken tespit edilmesini sağlar ve bu hataların tekrarlanmasını önler. Doğru geri bildirimler, çalışanların daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olur.


Gördüğümüz gibi çalışanlara düzenli ve yapıcı geri bildirim sağlamak, bir işyerinde etkin bir performans yönetimi ve gelişim kültürünün oluşturulmasında kritik bir rol oynar. Bu süreç, hem çalışanların bireysel olarak gelişmelerine hem de şirketin genel başarısına katkı sağlar. Peki geri bildirim nasıl alınır ve nasıl verilir. Her iki süreci de iyileştirmeye yardımcı olabilecek bazı geri bildirim teknikleri paylaşmak isterim:


 • Öncelikle Olumlu Geri Bildirim Verin: Geri bildirim verirken olumlu bir yaklaşım benimsemek, çalışanların motivasyonunu artırır ve daha etkili bir şekilde iletilir.

 • Somut ve Ölçülebilir Olun: Geri bildiriminiz somut ve ölçülebilir olmalıdır. Soyut ifadeler yerine belirli davranışları, sonuçları veya performansı açıklayın.

 • İyi Hazırlanın: Geri bildirimi vermeden önce hazırlık yapın. Hangi konuları ele alacağınızı ve nasıl ileteceğinizi belirleyin.

 • Doğrudan ve Açık Olun: Geri bildirimi dolambaçlı yollarla iletmek yerine, doğrudan ve açık bir şekilde ifade edin. Ancak bunu yaparken olumsuzluğu yumuşatmak ve kişiyi incitmemek önemlidir.

 • Dinleyin: Geri bildirim verirken çalışanın görüşlerini de dinleyin. İletişim sürecinin karşılıklı bir etkileşim olduğunu unutmayın.


Geri bildirim vermeyi konuştuk. Genelde şirketlerin en büyük eksiklerinden biri tek taraflı geri bildirim vermektir. Oysa sağlıklı bir gerim bildirim kültüründe karşı taraftan geri bildirim almak da bir o kadar önemlidir. Etkili geri bildirim alma tekniklerini konuşacak olursak:


 • Açık Olun: Geri bildirimi alırken açık ve kabul edici bir tutum sergileyin. Eleştiriyi kişisel algılamayın ve duygusal tepkiler vermekten kaçının.

 • Soru Sorun: Geri bildirim veren kişiden daha fazla bilgi almak için sorular sorun. Konuyu daha iyi anlamak ve iyileştirme fırsatları bulmak için aktif bir şekilde dinleyin.

 • Teşekkür Edin: Geri bildirim veren kişiye geri bildirim için teşekkür edin. Karşılıklı saygı ve anlayışı vurgulamak önemlidir.

 • Gelişime Açık Olun: Gelen geri bildirimi bir fırsat olarak görün ve kendinizi geliştirmek için kullanın. Her geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişiminize katkıda bulunabilir.

 • Tepki Verin: Aldığınız geri bildirime uygun bir şekilde tepki verin. İyileştirmeleri nasıl yapabileceğinizi veya olumlu geri bildirimler için teşekkür edebileceğinizi belirtin.

Bu teknikler, hem geri bildirim verme hem de alma sürecini daha etkili hale getirebilir ve iş ilişkilerini güçlendirebilir.


Geri bildirim kültürünü geliştirmek için iş yerinde uygulanabilecek en iyi uygulamalara bakarsak;


 • Liderlikten Başlamak: Geri bildirim kültürü, liderlik tarafından benimsenmelidir. Liderler, çalışanlara düzenli olarak geri bildirim vermeli ve geri bildirimi cesaretlendirici bir ortam oluşturmalıdır.

 • Eğitim ve Gelişim Programları: Çalışanlara geri bildirim verme ve alma konusunda eğitim ve gelişim programları düzenleyin. Bu programlar, çalışanların geri bildirim becerilerini geliştirmelerine ve olumlu bir geri bildirim kültürü oluşturmalarına yardımcı olabilir.

 • Geri Bildirim Süreçlerini Standartlaştırma: Kurum genelinde geçerli olan standart geri bildirim süreçleri oluşturun. Bu süreçler, geri bildirimin nasıl verileceğini, ne zaman verileceğini ve kimin vereceğini belirler.

 • Düzenli Geri Bildirim Toplantıları: Düzenli geri bildirim toplantıları düzenleyin. Bu toplantılar, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve gelişim alanlarını belirlemek için fırsat sağlar.

 • Çok Yönlü Geri Bildirim: Sadece yöneticilerden değil, ekip arkadaşlarından ve alt kademedekilerden de geri bildirim almayı teşvik edin. Çalışanlar arasında karşılıklı geri bildirim kültürü oluşturun.

 • Olumlu Geri Bildirimleri Vurgulama: Olumlu geri bildirimleri vurgulayın ve takdir edin. Çalışanların başarılarını kutlamak, olumlu bir iş ortamı oluşturur ve motivasyonlarını artırır.

 • Geri Bildirim Araçları Kullanma: İş yerinde geri bildirim toplamak ve analiz etmek için uygun araçları kullanın. Bu, geri bildirim süreçlerini daha verimli hale getirebilir ve geri bildirimin niteliğini artırabilir.

 • Geri Bildirim İçin Açık Kanallar: Çalışanlara geri bildirim vermek ve almaları için açık kanallar sağlayın. Anonim geri bildirim imkanları da sunarak, çalışanların rahatça geri bildirimde bulunmalarını sağlayın.


Geri bildirimi sözel mi vermeliyiz? Bunu performansa bağlamak istiyoruz? Peki bunu nasıl ölçeceğiz ve kişiyi nasıl geliştireceğiz? Soruları aklınızı kurcalıyor olabilir. Bu noktada sizlere geri bildirim araçları ve teknolojilerinden bahsetmek isterim. Bu teknolojiler iş yerlerinde geri bildirim süreçlerini kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve daha etkili iletişim sağlamak için kullanılan çeşitli yazılım ve platformlardır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı geri bildirim araçları ve teknolojileri:


 • Performans Değerlendirme Yazılımları: Kurumların performans yönetimi süreçlerini kolaylaştıran yazılımlar, çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirim sağlamak için kullanılır. Bu tür yazılımlar genellikle hedeflerin belirlenmesi, performansın izlenmesi, değerlendirme formlarının oluşturulması ve geri bildirim oturumlarının yönetilmesi gibi özellikleri içerir.

 • Anonim Geri Bildirim Platformları: Anonim geri bildirim platformları, çalışanların güvenli bir ortamda geri bildirimde bulunmalarını sağlar. Bu platformlar, çalışanların yöneticilerine veya ekip arkadaşlarına anonim olarak geri bildirim vermesine olanak tanır ve açık iletişimi teşvik eder.

 • 360 Derece Geri Bildirim Araçları: 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara çeşitli kaynaklardan (yöneticiler, ekip arkadaşları, alt kademe çalışanları, müşteriler vb.) gelen geri bildirimleri toplamak ve sunmak için kullanılır. Bu araçlar, çalışanların performanslarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

 • İletişim ve İşbirliği Platformları: İşbirliği ve iletişim platformları, çalışanların geri bildirim alışverişinde bulunmalarını kolaylaştırır. Bu platformlar, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı, toplantılar ve geri bildirim oturumları gibi özellikler sunar.

 • Analitik ve Veri Analizi Araçları: Analitik ve veri analizi araçları, geri bildirim verilerini toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek için kullanılır. Bu araçlar, çalışanların performans trendlerini belirlemek, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak ve organizasyonel stratejilerin etkinliğini ölçmek için kullanılabilir.

 • Mobil Uygulamalar: Mobil uygulamalar, çalışanların her zaman ve her yerden geri bildirim alışverişinde bulunmalarını sağlar. Bu uygulamalar, performans değerlendirme, hedef belirleme, geri bildirim alışverişi ve eğitim materyallerine erişim gibi işlevleri destekleyebilir.

Geri bildirim kültürünü geliştirmenin diğerönemli bir yolu, çeşitlilik ve dâhil edicilik prensiplerini benimsemektir. İşte çeşitlilik ve dâhil edicilik perspektifinden geri bildirim kültürünü güçlendirmenin bazı yolları:


 • Çeşitli Geri Bildirim Kaynakları: Çeşitlilik ve dâhil edicilik, farklı bakış açılarından gelen geri bildirimleri değerlendirir. Farklı departmanlardan, farklı kültürlerden ve farklı deneyim seviyelerinden gelen çalışanlardan geri bildirim almak, daha kapsamlı bir bakış açısı sağlar.

 • Çeşitli Geri Bildirim Formatları: İnsanlar farklı şekillerde geri bildirim almayı tercih ederler. Bazıları doğrudan ve açık geri bildirim isterken, bazıları daha dolaylı veya yazılı geri bildirimleri tercih edebilir. Çeşitli geri bildirim formatlarına izin vermek, herkesin kendini ifade etmesini sağlar.

 • Dil ve Kültürel Farklılıkları Göz Önünde Bulundurma: Dil ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak geri bildirim vermek önemlidir. Bazı ifadeler veya davranışlar, farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilir. Düşünceli ve saygılı bir iletişim, kültürel çeşitliliği dikkate alarak geri bildirim vermenin anahtarıdır.

 • Dâhil Edici Geri Bildirim Süreçleri: Geri bildirim süreçlerinin dâhil edici olduğundan emin olun. Tüm çalışanların geri bildirim verme ve almadaki eşit katılımını teşvik eden süreçler geliştirin. Örneğin, 360 derece geri bildirim süreçleri, farklı perspektiflerden gelen geri bildirimi toplamak ve değerlendirmek için kullanılabilir.

 • Geri Bildirim Kültüründe Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara çeşitlilik ve dâhil edicilik konularında eğitimler verin ve farkındalık yaratın. Çalışanlar, farklı bakış açılarını ve deneyimleri değerlendirmenin önemini anlamalıdır. Bu, daha empatik ve anlayışlı bir geri bildirim kültürünü teşvik eder.

 • Çeşitlilik ve Dâhil Edicilik Amaçları ile Uyumlu Geri Bildirim Hedefleri Belirleme: Çeşitlilik ve dâhil edicilik amaçlarına uygun olarak geri bildirim hedefleri belirleyin. Örneğin, çeşitlilik ve dâhil edicilik hedeflerine ulaşmak için belirli gruplardan daha fazla geri bildirim almayı veya bu grupların gelişimine odaklanmayı içeren hedefler belirleyebilirsiniz.

Çeşitlilik ve dâhil edicilik, geri bildirim kültürünü zenginleştiren ve daha etkili iletişimi teşvik eden önemli unsurlardır. Bu prensipleri benimseyerek, iş yerinde herkesin görüşlerine ve deneyimlerine değer veren bir ortam oluşturabilirsiniz.


77 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page