top of page

Geri Bildirim Kültürü Yaratmak-Bölüm 2:Geri bildirim kültürünün gelişiminde liderlerin rolü, kültürü iyileştirme adımları, dünyadan en iyi uygulamalar ve Netflix’te geri bildirim kültürü


Geri bildirim kültürünün gelişiminde liderlerin rolü kritik öneme sahiptir. İyi bir lider, çalışanların geri bildirim almasını teşvik eder, açık iletişimi destekler ve geri bildirimi etkili bir şekilde yönetir. İşte liderlerin geri bildirim kültüründe oynadığı bazı önemli roller:


 • Geri Bildirimi Teşvik Etmek: İyi bir lider, çalışanlarına geri bildirim vermeleri ve almaları konusunda cesaretlendirir. Liderler, geri bildirimin bir gelişim fırsatı olduğunu vurgular ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayabileceğini anlatır.

 • Açık ve Dürüst İletişimi Teşvik Etmek: Liderler, açık ve dürüst iletişimi teşvik eder. Çalışanların düşüncelerini ve duygularını paylaşmalarını teşvik eder ve güvenli bir ortam oluşturur. Bu, çalışanların kendilerini rahat hissederek geri bildirimde bulunmalarını sağlar.

 • Örnek Olmak: İyi bir lider, kendisi de geri bildirime açık olmalıdır. Liderler, kendilerine yapılan geri bildirimi kabul eder ve gelişim fırsatı olarak görürlerse, çalışanlar da bunu yapmaya daha istekli olacaktır.

 • Düzenli Geri Bildirim Oturumları Düzenlemek: Liderler, düzenli geri bildirim oturumları düzenler ve çalışanların performanslarını değerlendirir. Bu oturumlar, çalışanların güçlü yönlerini vurgular, gelişim alanlarını belirler ve hedefler belirler.

 • Olumlu Geri Bildirim Verme: İyi bir lider, olumlu geri bildirim verir ve çalışanlarına başarılarını takdir eder. Olumlu geri bildirim, motivasyonu artırır, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve iş performansını iyileştirir.

 • Kötü Geri Bildirimi Yönetmek: Kötü geri bildirimi etkili bir şekilde yönetmek de önemlidir. İyi bir lider, olumsuz geri bildirimi yapıcı bir şekilde ileterek çalışanları incitmeden ve motivasyonlarını kaybetmeden gelişim fırsatları sunar.

 • Çeşitlilik ve Dâhil Edicilik İlkesini Yansıtmak: Liderler, çeşitlilik ve dâhil edicilik ilkesini yansıtmalıdır. Herkesin sesini duyurabileceği, eşit fırsatlara sahip olduğu ve farklı bakış açılarının değerlendirildiği bir ortam oluşturmalıdır.


Liderlerin bu rolleri üstlenmesi, iş yerinde sağlıklı bir geri bildirim kültürü oluşturmak için önemlidir. İyi bir lider, çalışanların potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olur, işbirliğini teşvik eder ve takımın başarısını destekler.


Bu tarz uygulamaları hayata geçirmek, içselleşmesini sağlamak kadar sürdürebilir kılmak da çok kıymetlidir. Geri bildirim kültürünü değerlendirme ve iyileştirme, iş yerinde sürekli gelişim ve başarı için önemli bir süreçtir. İşte geri bildirim kültürünü değerlendirme ve iyileştirme adımları:


 • Geri Bildirim Süreçlerini İnceleme: Öncelikle, mevcut geri bildirim süreçlerini ve uygulamalarını dikkatlice inceleyin. Geri bildirim nasıl toplanıyor, nasıl iletiliyor ve nasıl işleniyor? Süreçlerin ne kadar etkili olduğunu değerlendirin.

 • Çalışan Görüşlerini Almak: Çalışanların geri bildirim kültürü hakkındaki görüşlerini alın. Anketler, odak grupları veya bireysel görüşmeler gibi yöntemlerle çalışanların geri bildirim süreçlerine ve uygulamalarına ilişkin düşüncelerini ve deneyimlerini anlamaya çalışın.

 • Geri Bildirim Miktarını ve Kalitesini İnceleme: Geri bildirim miktarını ve kalitesini değerlendirin. Çalışanlar ne sıklıkta geri bildirim alıyorlar? Geri bildirimler ne kadar açık ve yapıcı?

 • Sonuçları Analiz Etme: Toplanan verileri analiz edin ve mevcut durumu değerlendirin. Hangi alanlarda iyileştirme gerekiyor? Hangi süreçler etkili, hangileri değil?

 • Hedefler Belirleme: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, geri bildirim kültürünü iyileştirmek için belirli hedefler belirleyin. Hedefler, geri bildirim miktarını artırmak, geri bildirim süreçlerini optimize etmek veya çalışanların geri bildirim becerilerini geliştirmek gibi olabilir.

 • Eğitim ve Geliştirme: Çalışanların geri bildirim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim ve geliştirme programları başlatın. İletişim becerileri, empati, etkili geri bildirim verme ve alma konularında eğitimler düzenleyin.

 • Sürekli Geri Bildirim Kültürü Oluşturma: Geri bildirim kültürünü sürekli olarak güçlendirmek için çaba gösterin. Düzenli geri bildirim oturumları düzenleyin, çalışanları geri bildirim vermeye teşvik edin ve geri bildirim alma süreçlerini kolaylaştırın.

 • Değişiklikleri İzleme ve Değerlendirme: Yaptığınız iyileştirmelerin etkisini izleyin ve değerlendirin. Değişikliklerin çalışanların memnuniyetine, performansına ve iş sonuçlarına nasıl etki ettiğini belirlemek için düzenli olarak geri bildirim alın.


Geri bildirim kültürünü değerlendirme ve iyileştirme süreci, iş yerinde iletişimi güçlendirmek, performansı artırmak ve çalışanların gelişimine katkıda bulunmak için kritik bir adımdır. Bu süreci düzenli olarak tekrarlayarak, iş yerinde sürekli bir gelişim ve öğrenme ortamı oluşturabilirsiniz. Peki dünyada hangi şirketler nasıl bir geri bildirim kültürüne sahip?


 • Google: Google, çalışanlarının geri bildirim almasını ve vermesini teşvik eden bir kültür oluşturmuştur. Şirket, düzenli performans değerlendirmeleri, 360 derece geri bildirim süreçleri ve açık iletişimi teşvik eden bir ortam sunar.

 • Microsoft: Microsoft, çalışanlarına geri bildirim verme ve alma konusunda çeşitli fırsatlar sunar. Çalışanlar, düzenli performans değerlendirmeleri, mentorluk programları ve geri bildirim oturumları gibi kaynaklardan yararlanabilirler.

 • Netflix: Netflix, çalışanlarına açık ve dürüst geri bildirim verme konusunda önemli bir vurgu yapar. Şirket, "kalıp kırıcı" geri bildirimlerin teşvik edildiği bir kültür oluşturur ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Salesforce: Salesforce, çeşitlilik ve dâhil edicilik ilkesini benimseyen bir geri bildirim kültürüne sahiptir. Şirket, düzenli geri bildirim oturumları, mentorluk programları ve eğitim fırsatları sunarak çalışanların gelişimini destekler.

 • Adobe: Adobe, çalışanlarının gelişimini desteklemek için çeşitli geri bildirim mekanizmaları sunar. Şirket, düzenli performans değerlendirmeleri, geri bildirim toplama araçları ve mentorluk programları gibi kaynaklar sağlar.


Bu şirketler, çeşitli geri bildirim süreçleri, açık iletişim ve çeşitlilik ve dâhil edicilik ilkesini benimsemeleri ile tanınırlar. İşte bu faktörler, onları dünyanın en iyi geri bildirim kültürüne sahip şirketleri haline getirir.


Burada en dikkatimi çeken şirket uzun yıllardır İnsan Kaynakları uygulamalarında da benchmark olarak takip ettiğim Netflix oldu. Netflix geri bildirim kültüründe "Kalıp kırıcı geri bildirim" terimini benimsemiş. Bu terim, Netflix'in çalışanlarına açık ve dürüst geri bildirim vermeyi teşvik eden bir kültür oluşturmasını ifade ediyor. Netflix, bu yaklaşımıyla geleneksel hiyerarşik yapıların dışında çalışan ve çalışanlarına sürekli olarak açık ve net geri bildirim sağlayan şirket olarak tanınıyor.


Netflix'in kalıp kırıcı geri bildirim kültürü şu özellikleri içeriyor:

 • Dürüstlük ve Şeffaflık: Netflix, çalışanlarına karşı dürüst ve şeffaf olmayı teşvik eder. Liderler, çalışanlara geri bildirimi açık bir şekilde ve doğrudan iletmeyi öğütler.

 • Performans Odaklılık: Netflix, çalışanlarının performansını belirlemek ve geliştirmek için sürekli geri bildirim sağlar. Şirket, performansı iyileştirmek için net hedefler belirler ve çalışanlara bu hedeflere ulaşmak için gereken desteği sağlar.

 • Kendi Kendini Yönetme: Netflix, çalışanlarına büyük bir özerklik ve sorumluluk verir. Çalışanlar, kendi performanslarını yönetmek ve geliştirmek için gereken adımları atmaktan sorumludur.

 • Risk Alma ve Deneme Yanılma: Netflix, çalışanlarına risk alma ve deneme yanılma konusunda cesaretlendirir. Şirket, başarısızlıklardan öğrenmenin değerini vurgular ve çalışanlarına yenilikçi fikirleri deneme konusunda özgürlük tanır.


Bu yaklaşım, Netflix'in yenilikçi ve esnek bir kültür oluşturmasına yardımcı olurken, çalışanların sürekli olarak gelişimlerini sağlar. Ancak bu yaklaşım, bazıları için eleştiriye açık olabilir ve çalışanların psikolojik güvenliğini riske atabilir. Bu nedenle, Netflix'in geri bildirim kültürüne ilişkin bu yaklaşımın başarıya ulaşması için, şirketin çalışanların duygusal refahını korumak için çaba göstermesi önemlidir.


Her şirketin var olan değerleri ve kültürüne göre kendi özel yaklamışını benimsemesi oldukça kritik. Aksi durumda en iyi uygulama olarak benchmark alınan sistemler sizin kültürünüze ve çalışanlarınızın beklentisine uyumlu olmayabilir. Bu tarz sistemleri şirket içerisinde kurmadan önce çalışanların sesini dinlemek, beklentilerini anlamak ve mevcut durumunuzun analizini çıkarmak en önemli adımlardan. Hrmade olarak en güçlü kaslarımızında biri olan bu adımı daha detaylı konuşmak için bize ulaşabilirsiniz!31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page