top of page

İş Alım Süreçlerinde Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
Kapsayıcılık bir işyerinde tüm çalışanların onları farklı kılan özelliklerine bakılmaksızın eşit olarak saygı ve değer görmeleri, şirketlerinin içerisinde bulundukları ekiplerin onlara aidiyet duygusunu hissettirmesidir. Şirketler kapsayıcılık projelerini hayata geçirdiklerinde çalışan bağlılığını da arttırmış olacaklardır.


Çeşitlendirilmiş bir iş gücü ise, şirketin iş gücünü bir bütün olarak temsil eden farklılıklara sahip bir grup kişiyi ifade eder. Etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, sosyal geçmişleri, yaşları, cinsiyetleri, dinleri, dilleri ve onları benzersiz bireyler olarak tanımlayan diğer özellikleri açısından farklı olan insanlardan oluşur.


Sizce bizler şirketlerimizde bunu sağlayabiliyor muyuz?


Dürüstçe kendimize soralım?


Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olmuş Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, takım ruhunu tam anlamıyla yansıtan bir takımdan bahsediyoruz. Başarılarını takdir etmemek içten değil. Mili takımı içeriden olmasa bile dışarıdan D&I konusunda eleştiren bir toplumda, şirketlerimizde tam anlamı ile uygulayabiliyor muyuz?


Çeşitlilik &Kapsayıcılık (Diversity & Inclusion) çalışanları farklı kılan şeylerden yola çıkarak eşsiz bir güç ortaya çıkarır. Toplumumuz ayrımcılığa karşı mücadele verilirken şirketlerin bunu benimseyip D&I eğitim programı uygulaması çok mantıklı ve güzel adımlardır. Bu adımlar sayesinde belki şirketlerden başlayarak bakış açışı değiştirilebilir. Şirketlerde bunu öğrenen ve yaşayan bireyler, ailelerine taşırlar, aileler de toplumun en küçük temel taşı olarak, toplumun değişimine ön ayak olurlar. Bunu yapmak ve bir parçası olmak istemez misiniz?


McKinsey birkaç yıldır işyerindeki çeşitliliği inceliyor. Çeşitlilik Önemlidir raporunda, Kanada, Latin Amerika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli sektörlerdeki 366 şirketin özel veri setlerini incelendiğinde;


•Irk ve etnik çeşitlilik açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin, kendi ulusal sektör ortalamalarının üzerinde finansal getiri elde etme olasılıkları yüzde 35 daha fazla.

•Cinsiyet çeşitliliği açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin, kendi ulusal endüstri ortalamalarının üzerinde mali getiri elde etme olasılığı yüzde 15 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Daha fazlası için : https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters


Tabi ki bunu gerçekleştirebilmek çok kolay bir şey değildir. Çalışanlar arasında çeşitliliği sağlamanın farklı yöntemleri vardır. Bunlar için şirketlerde çeşitli stratejiler , uygulamalar söz konusu ama en önemli kriteri aslında işe alımda çeşitliliği sağlamaktır, yani kişilere karşı ön yargıların olmadığı bir işe alım sürecini benimsemektir. Her verilen görevi yerine getirme temeli ile ve mümkün olan en iyi adayı bulmanın hedeflendiği "işe alımda çeşitlilik" yaklaşımı, işe başvuran ve gerekli nitelikleri taşıyan herkesin; geçmişi, çevresi ve arka planına bakılmaksızın eşit fırsata sahip olmasını sağlamaya yöneliktir. İşe alımda çeşitlilik yaklaşımının giderek yaygınlaşıp benimsenmesi, iş yerinde gerçek eşitliği sağlama yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir.


Bunun için birkaç öneride bulunabilirim;


1.Öncelikle ilanlarınızı kontrol etmek ile başlayabilirsiniz. Hep gözümüzden kaçan bazı ayrımlar olmuştur. Bazı cinsiyet, yaş gibi ayrımların yazılmasından bahsetmiyorum bazen kullandığınız dil bile belirli bir kitleye hitap edebilir bu anlamda söylem dilinizi değiştirebilirsiniz. İlanı okuduklarında ne hissettiklerini farklı gruplardan bağımsız kişilere sorabilirsiniz.


2.Belirli kaynaklarda belirli profiller olabilmektedir. Farklı kaynaklara, alanlara yönlenmeye çalışabilirsiniz. Mevcut aday bulma zorluğu çerçevesinde bunun ne kadar zor olduğunu bende biliyorum fakat şirket içerisindeki çeşitliliği artırabileceğini düşündüğünüz çalışanlarınıza başvurabilirsiniz ve onların bağlantılarını şirketinize yönlendirmesine destek olabilirsiniz. Gerekirse pozitif ayrımcılık kullanılabilir.


3.Şirket stratejisi doğrultusunda belirlenen gruplar için özel çalışma deneyimleri yaratabilirsiniz. MT programları veya staj programları, iş edindirme eğitimleri düzenleyebilirsiniz.


4.Adayları değerlendirirken, kısa listenizi sunarken dönem dönem kendinize sorular yönetmenizde çok önemli. Belirli kalıplarımı kullanıyorsunuz, adayların özel tercihlerine ne kadar giriyorsunuz. Maalesef Türkiye’de hala devam eden ve kırılması gereken sorularımız var. Kaç doğumlu, yeni mi evlenmiş, bekar mı, çocuk durumu vb bunlardan kaçınmalıyız.


5.Çeşitlilik ve Kapsayıcılık başlığı altında geçmişte yer alan işe alım verilerinize bakabilirsiniz. Geçmiş 3 yılın işe alım datasında benzer adayların elenme veya teklif kabul etmeme nedenlerine göz atabilirsiniz. Ücret mi yoksa yaşadıkları süreçle ilgili mi ? Bunlarla ilgili işe alım süreç iyileştirmeleri yapabilirsiniz.


6.Aday değerlendirme notasında İK profesyonelleri dışında görüşme yapan yöneticileri bu konuda uyarın ve eğitimler ile destekleyebilirsiniz. En zoru ve emek isteyen bunu şirket kültürü olarak bir davranış modeli haline getirmelerini sağlayabilirsiniz.


7.Mülakatlar sırasında adayların D&I konusunda görüşleri ve deneyimlerini sorabilirsiniz. Şirkete bu anlamda yakınlık ve kültüre uyum sağlama durumlarını değerlendirmiş olursunuz ve içeriye bu görüşe sahip olan daha çok çalışan almış olursunuz.


8.Bu yelpazede bulunan bir çok aday işe alımı gerçekleştikten sonra işyerlerinde yaşadıkları çeşitli zorlukları, ayrımcılıkları, kariyer adımlarında farklı değerlendirildiklerini düşünebilirler. Onlara görüşme sürecinde bu süreçleri nasıl adil ve eşit bir düzende işlettiğinize dair örnekler paylaşabilir, güven verebilirsiniz.


9.Adayların başvuruları sırasında en sık kullanılan sayfalara şirketinizden çeşitli profilleri yansıtacak, çalışanların iş hayatını yansıttıkları videoları paylaşabilirsiniz. 🏳️🌈


10.İşveren markanızı D&I yansıtacak şekilde tasarlayın. Bunu yaparken deneyimli gruplardan yardım alabilirsiniz. 😊


Farklılıklar bizi bir bütün kılar. 🌎🌍🌏Bu ve benzeri programları konuşmak ve size özgü süreçler tasarlamak için buradayız. 😊

67 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page